“Antwerpen: communicatie, clinics en Masterplan voor scheidsrechters”

In de meeste reeksen van de Vlaamse regio’s begonnen dit weekeinde de competities in de lagere reeksen. Tijd vond de redactie van Volleymagazine om eens ons oor te luisteren te leggen bij de verschillende Vlaamse provincies. De verantwoordelijken in de diverse comités vroegen we wat voor hen de voornaamste doelstellingen waren voor het komende seizoen en waar zij in het komende seizoen 2019-20 extra aandacht aan wilden schenken. We kwamen tot een aantal merkwaardige en uiteenlopende verklaringen. Vandaag is het de beurt aan

ANTWERPEN

Provinciaal voorzitter Willy Vleugels wil er in de eerste plaats op wijzen dat er in de provincie Antwerpen enigszins anders gewerkt wordt dan in de andere provincies, gewoon omdat de structuur anders in mekaar zit met Antwerpen, Mol, Herentals en Turnhout als gewesten.

“De gewestbesturen vertegenwoordigen natuurlijk de clubs. Maar ik zou graag de clubs nog dichter bij het bestuur willen brengen. Vraag is natuurlijk hoe je 65 verschillende clubs kan samenbrengen en er een constructieve vergadering mee kan beleggen. Daarover moeten we alleszins eerst nog eens brainstormen.

Intussen probeer ikzelf zo veel mogelijk overal aanwezig te zijn op allerlei ontmoetingen en wedstrijden, zodat we zo veel mogelijk kunnen inspelen op de vragen die bij de clubs leven. Samen met de gewestelijke comités moeten wij er een speerpunt van maken om zo goed en zo snel mogelijk in te spelen op de noden van de clubs.

Onder leiding van Dany Lysens is het jeugdcomité begonnen met een aantal voorstellen die vanaf volgend seizoen in de jeugdwerking kunnen geïmplementeerd worden. Wij hopen ook dat de ploegen uit onze regio het ver schoppen in de Champions League jeugd, in de nationale en Vlaamse competitie. Wij willen de clubs daarom ook stimuleren en tips geven om zo hoog mogelijk te eindigen in het Jeugdsportfonds, toch nog steeds een bewijs van een goede clubwerking. Start to Volley en twee tegen twee-wedstrijdjes stimuleren we ook en voor de beginners willen we een onderscheid maken in de reeksen waarvoor ze inschrijven. Dat kan ofwel regionaal, ofwel provinciaal zijn, zodat ze toch de ‘goesting’ blijven behouden om volley te spelen en bijleren, zonder dat ze daarvoor té grote afstanden moeten afleggen.”

Willy Vleugels wil ook nog op twee andere aspecten met zijn provincie uitblinken.

“Willen wij met een sterke jeugd uitpakken, dan moeten die jongens en meisjes ook een sterke opleiding krijgen. Daarom proberen wij ervoor te zorgen dat – vooral onze jeugdtrainers – kunnen bijleren dankzij een aantal demo-trainingen en een zestal clinics. Ik stel vast dat daar een grote belangstelling voor bestaat en het kan niet anders of dat moet renderen op korte of op langere termijn. Wij geven die scholing stap voor stap, in het kader van de vernieuwde jeugdwerking.

In alle provinciale reeksen wordt er dit seizoen gewerkt met een digitaal wedstrijdblad, terwijl er in de gewesten Herentals en Antwerpen ook met dit systeem gewerkt wordt in 1ste gewestelijke. Heel goed voor de opvolging en de opleiding.

Tot slot willen we proberen om het nijpend scheidsrechterstekort op te vangen. Wij werken aan een Masterplan van een viertal jaren, waardoor we met de hulp van Volley Vlaanderen en de clubbesturen steeds meer scheidsrechters kunnen inschakelen, die natuurlijk ook een goede opvolging moeten kennen.”

Tekst: Marcel Coppens