De clubcoach: meer dan ondersteunend project in VolleyVlaanderen

Een viertal jaar geleden drong het initiatief zich op in de federatie om de volleybalverenigingen concreter te ondersteunen.

Stefaan De Brabandere en Wim Backaert, beiden spelers van het Beloftenproject van de topsportschool, namen gretig de handschoen op en konden halftijds starten.

Het project groeide met allerhande initiatieven uit zijn voegen zodat voor beiden een voltijds engagement een volgende stap was. Volley Vlaanderen doet zelfs nog een extra inspanning om dit jaar een derde clubcoach te voorzien.

Een goed moment om hen in de kijker te stellen.

Wat wil men bereiken met de ‘Clubcoach’?

“Het is onze taak om ervoor te zorgen dat er meer kinderen volleybal spelen en dat de clubs meer kwaliteit bieden.

We doen dit door heel wat verschillende projecten, clubbezoeken, veel promotionele activiteiten en grote en minder grote evenement te organiseren. Trainers opleiden is uiteraard een aandachtspunt.

Onze eerste uitdaging is steeds om dit allemaal zo goed mogelijk te communiceren naar de clubs.”

Welke initiatieven zitten momenteel in jullie pakket?

Jeugdsportfonds

Van de verschillende projecten is het Jeugdsportfonds waarschijnlijk het bekendste. Het is ook het grootste project. Maar liefst 171 clubs namen vorig jaar deel. Dit project heeft als doelstelling de kwaliteit van de jeugdwerking in de volleybalclubs te verhogen. Men werkt met criteria opgedeeld in vijf verschillende categorieën waarin de clubs kunnen scoren. Aan de hand van het aantal behaalde sterren bepaalt men dan een subsidiëring. Voor 2018 is een totaal bedrag van 263.000 € voorzien!

Volley@School

Dit project richt zich op kwantiteit. Dit jaar is er ongeveer 77.000 euro aan subsidies voorzien.

“Bij Volley@School geven de clubs in de nabij gelegen scholen initiaties. We moedigen aan om tijdens deze initiaties SmashVolley aan bod te laten komen. De kinderen krijgen daar een flyer mee met enkele momenten waarop ze gratis in de club eens mogen komen testen. Vorig jaar hadden we 71 deelnemende clubs. Dit jaar is de ambitie om tot 90 te komen.”

Beachvolley

“We hebben ook nog een laagdrempelig project voor beachvolley. Net als twee jaar geleden gaan we daar een beachcoördinator aanstellen om dit allemaal in goed banen te leiden. Twee jaar gelden was dit b.v. Liesbeth Van Breedam. Verschillende trainers gaven toen 157 gratis initiaties beachvolleybal. Maar liefst 2000 deelnemers konden van deze initiaties genieten.”

SmashVolley in de grootsteden

“In de grootsteden merken we dat er nog heel wat potentieel is en dat er relatief weinig clubs zijn. Daarom zijn we een project opgestart om daar het volleybal in de picture te zetten. We doen dit door samen met de clubs en de betrokken stad SmashVolley aan te bieden op verschillende pleintjes. Het project is gestart in Antwerpen, vorig jaar ook in Brugge en dit jaar willen we ook Brussel erbij nemen. In totaal hebben we vorig jaar 68 verschillende initiaties gegeven.”

Clubbezoeken

“Om clubs te ondersteunen doen we ook regelmatig een clubbezoek.

‘In een ideaal scenario gingen we elk jaar bij al onze 263 clubs op clubbezoek. In de praktijk is dat jammer genoeg niet haalbaar. In de voorbije jaren zijn we bij een 90-tal clubs langs geweest. De bedoeling is om het aantal clubbezoeken op te drijven en minstens 40 clubbezoeken per jaar te doen.’

Verschillende punten kunnen bij het bezoek aan bod komen zoals deelnames aan projecten, uitwerken van visie en missie….

Op clubbezoek nemen we altijd een clubrapport mee. Dat is een analyse van ledenaantallen. We maken daarbij onderscheid in geslacht en leeftijd. De club kan ook zien hoeveel gediplomeerde trainers er aangesloten zijn bij hen en aan welke projecten ze reeds hebben deelgenomen. Dit clubrapport kan je ten allen tijde als voorzitter, secretaris of penningmeester raadplegen via VolleyAdmin2.”

Volleypromobusje

“Enkele jaren geleden hebben we geïnvesteerd in promomateriaal. We hebben een promobusje met heel wat leuk promomateriaal, zoals volleybalnetten, kidsballen en drie inflatables. Dit alles is te huur voor clubs.”

Wat staat er nog op het programma om uit te werken?

SmashtGmee?

“Steeds meer grote clubs bieden G-Volleybal aan. De impuls van de Vlaamse overheid heeft hier zeker een invloed.

Volley Vlaanderen biedt momenteel SmashVolley aan voor personen met een mentale handicap en zitvolleybal voor personen met een fysieke handicap.

De clubcoaches willen daarom ook een projectje lanceren, SmashtGmee?! De inhoud zal zowat gelijkaardig lopen met Volley@School. De club geeft initiaties in een instelling of op een G-sportevenement waarna ze eventueel initiaties aanbiedt in de club zelf. De federatie voorziet hiervoor ook een financiële ondersteuning.”

E-learningtraject

“Een project dat we momenteel aan het uitwerken zijn en we hopelijk in september kunnen lanceren is een E-learningtraject voor ouders/vrijwilligers/begeleiders die wel iets voor de club willen doen maar niet goed weten hoe.

Concreet denken we daar aan enkele tips voor scheidsrechters, coaches, markeerders, volleyspike bedienen. De korte cursus zou online gevolgd kunnen worden zodat geïnteresseerden zich minimaal moeten verplaatsen.”

Teksten verzameld door Luc De Leenheer

Foto’s verzameld door Volley Vlaanderen