Nieuwe clubs zoals de Solvelders bestaan ook

Waarom een nieuwe vereniging in de regio?

Jan Vanvenckenray: ‘Onze vereniging Volleybal de Solvelders Tielt-Winge bestond uit 2 recreatieve veteranenploegjes. Eentje van die twee ploegen was actief in de drie provinciën en speelde in een recreatief verbond tussen ploegen uit Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. De andere ploeg was actief in de VLM-competitie.

Het waren of beter zijn, allen papa’s die samen volleybal spelen en achteraf een pintje drinken. Voor mij was dit een logische eerste stap na onze familiale verhuis naar Houwaart (deelgemeente Tielt-Winge) om nog wat volleybal te spelen.

Na een paar ballonnetjes opgelaten te hebben over het starten van een eigen jeugdwerking, kwam Johny Cloetens op een gezegende zomeravond in augustus 2015 bij me thuis langs om het te hebben over een mogelijke opstart van een jeugdwerking.

In eerste instantie wilden we weten of het project van de grond kon komen. We mikten dan ook bijzonder optimistisch op een 20-tal kinderen, te bereiken tot december. Dat was mijn eerste doelstelling.’

Wat en wie wil je hiermee bereiken?

‘Onze ambitie is om enerzijds degelijke trainingen aan te bieden daar technisch gezien volleybal niet zo makkelijk is. Anderzijds is voor ons het plezierelement ook zeer belangrijk.’

Was het een intrinsieke drang van enkele enthousiastelingen?

‘De start was dus zeer zeker een drang van enkele enthousiastelingen. Maar deze enthousiastelingen – Thomas Janssens was intussen ook al mee op de kar gesprongen – waren zich heel goed bewust dat het uitbouwen van een jeugdwerking enkel op lange termijn zijn vruchten afwerpt. Bovenop waren en zijn we bewust dat twee onderdelen steeds problemen geven. En die zijn: geld en trainers.‘

Hoe bouw je dit op?

‘Omdat we kozen om op lange termijn te werken, startten we bij de jongste doelgroep: de 6-8 jarigen. Via een gesprekje na een denkcelvergadering volleybal leerde ik Tine Sleurs kennen, welbekend van de opleidingen Multi-Move. Plots werd ons aanbod vergroot en kon de doelgroep 3-6 jarigen ook aangeboden worden.

Ons streefcijfer van 20 kinderen tegen Kerstmis werd week na week overklast. We konden na Kerstmis doorstarten en op het einde van het seizoen klokten we af op 55 kinderen in de leeftijdsgroep van 3 tot 12 jaar. Ons aantal trainers en helpers was intussen al opgelopen tot tien. Gelukkig allen mensen bezeten van het spelletje’.

‘Bij de start van het nieuwe seizoen wilden we ons aanbod nog vergroten. We spraken enkele clubs uit de buurt aan om in elke vakantieperiode een stagedag te organiseren, met verschillende wedstrijdvormen. De wekelijkse training op zondag zal aangevuld worden met een training op woensdag voor de kinderen van 8-14 jaar.’

‘In de grote vakantie willen we een volleybalweekend organiseren. ‘

Wat met het budgettaire?

‘Onze jeugdwerking wil zelfbedruipend zijn. Dus de inkomsten die we genereren komen integraal van de ouders. Wij kunnen rekenen op de gemeente Tielt-Winge en zijn ze zeer dankbaar voor hun constructieve samenwerking.‘

‘Wij opteren om onze energie in de trainingen te steken en ons, voorlopig, niet bezig te houden met wafelverkoop, truffelacties en steakdagen. Want, laten we wel wezen, het geld dat we daarmee inzamelen komt ook van de ouders. We bieden wel de mogelijkheid om te betalen in twee schijven. Men bepaalt zelf of men ineens de volle pot betaalt of spreidt over twee betalingen.

De prijzen voor het volledige seizoen zijn als volgt:

Multimove: €120
Beginners + U8: €140
U9 – U11 – U13-U16: €200
Voor een tweede gezinslid is er €40 korting op de desbetreffende prijs.

Hoe komen jullie aan de jeugdleden?

‘In eerste instantie was het gros van onze volleyballers onze eigen kinderen, via mond-aan-mond reclame kwamen de volgende kinderen. We brachten één flyer naar de lagere scholen van de gemeente. Wij willen als vereniging blijven groeien in het komende seizoen, zowel in kwaliteit als een beetje kwantiteit zonder echter te snel te willen groeien.’

Wat is de structuur van een jonge vereniging?

‘De leden van het bestuur van de club zijn bijna allemaal ook tegelijkertijd de trainers. Hierdoor hebben wij spontaan directe lijnen tussen de trainers wat betreft doorgeven van informatie, ideeën, vergaderingen voor trainers, doelstellingen bepalen, bespreken van werkvormen en de après-volley. We zouden hier kunnen spreken van een horizontale structuur tussen het bestuurlijke en het sporttechnische.’

‘Het is echt een heel tof project.’

Tekst: Luc De Leenheer

Foto’s: De Solvelders