Volley@School: “Je moet gek zijn om er niet aan deel te nemen”

Al drie jaar loopt het prachtige project Volley@School, een initiatief van Volley Vlaanderen. Twee enthousiaste en gedreven mannen hebben hun schouders onder dit project gezet. Wim Backaert en Stefaan De Brabandere gebruiken hun ervaring uit de Topsportschool en het Beloftenproject om hun droom waar te maken: de professionalisering van volleybal.

Wat willen jullie bereiken?

“Door een gerichte promotie van het aanbod naar niet-leden willen we het ledenaantal van Volley Vlaanderen verhogen naar 62.500. Dit is een project van lange termijn en we hopen aan dit getal te komen rond 2020. Het hoofddoel blijft natuurlijk volleybal op een zo leuk mogelijke manier bij zoveel mogelijk kinderen brengen. We moeten de stap om zich aan te sluiten bij een volleybalclub verkleinen. Dit doen we door de organisatie van schoolinitiaties en demosessies in samenwerking met clubs uit de desbetreffende regio. Zo hopen we dat kinderen vanaf het eerste leerjaar tot in het vijfde leerjaar een fijne eerste kennismaking met onze sport beleven.”

Zien jullie na enkele jaren een resultaat?

“Ondanks dat we niet echt exacte berekeningen en cijfers kunnen geven over de invloed van ons project, blijft ons gevoel erg positief. Onze nationale ploegen doen het ook erg goed en dat heeft duidelijk een impact op het aantal nieuwe leden. Bij clubs die deelnamen, merken we een toename op van gemiddeld 13 leden.” (Lees verder onder de foto.)

Hoe is de beleving van een project voor alle betrokkenen?

“Als we de afgelopen drie jaar bekijken dan bereikten we meer dan 53.000 leerlingen. Maar liefst 22.000 daarvan zagen we afgelopen jaar deelnemen. Er namen 71 clubs uit Vlaanderen deel, dat is ongeveer 1/3 van al onze aangesloten clubs. Dit hopen we volgend jaar natuurlijk op te krikken. Per gedane projecten namen er gemiddeld 340 leerlingen deel. Mede dankzij onze partner SVS. Zij organiseerden 11 volgeboekte tornooien afgelopen schooljaar. Dat zorgde ook voor een enorme boost.

Deze combinatie van evenementen resulteerde dus in een ledentoename van gemiddeld 13 sporters bij de deelnemende clubs. Zowel de scholen, de clubs als SVS zijn erg gemotiveerd om aan dit project mee te werken. De sportles in de school heeft een extra aanbod dat goed is uitgewerkt en dat kinderen leuk vinden om te doen. De clubs kunnen op deze manier hun instroom verhogen. SVS is op hun beurt verheugd om dit nieuwe initiatief mee te kunnen ondersteunen en in hun aanbod op te nemen.”

Wat is de ondersteuning van VolleyVlaanderen?

“Deze clubs worden ondersteund met een toelage voor maximaal 30 leden. Daarnaast krijgen ze ook 10 SmashVolleyballen om te gebruiken in de club. Je zou echt bijna gek moeten zijn om niet deel te nemen.” (Lees verder onder de foto.)

Hoe werkt het project?

“De clubs moeten zich vooraf inschrijven via een formulier op onze site. Op die manier gaan ze ook akkoord met de voorwaarden en organisaties die we van hen verwachten. Een van die voorwaarden is bijvoorbeeld dat er minstens 150 kinderen bereikt moeten worden met de initiaties. Daarnaast moeten de kinderen die gemotiveerd zijn minstens 3 maal gratis in de club terecht kunnen voor training in de club. Clubs kunnen ook samenwerken voor de organisatie van een SmashVolley-tornooi met SVS. Dit is een ideale apotheose van het project.”

Is er een vorm van opvolging ter plekke door Volley Vlaanderen?

“Moesten we de tijd en de middelen hebben, hadden we heel graag op elke locatie een bezoekje gebracht. Dan konden we zelf ervaren hoe ons project verloopt en aan de hand van feedback eventueel bijsturen. Momenteel lukt ons dat simpelweg niet, dat vinden we wel erg zonde. Daarom pikken we er elk jaar enkele scholen uit die we vervolgens bezoeken.”

Is er na 3 jaar werking een zekere nood aan bijsturing of verbetering nodig?

“Ja, daar bestaat geen twijfel over. Zo willen we graag een brochure voor leerkrachten L.O. uitwerken. Op die manier kunnen zij zelf op een uitdagende manier volleybal aanleren in hun lessenpakket. Maar opnieuw, hiervoor ontbreekt het ons aan tijd. De begeleidende lesgevers binnen het project gebruiken wel het concept van SmashVolley in de initiatielessen.”

Wie meer wil weten over het project: http://www.volleyvlaanderen.be/volleyschool/

Het nieuwe project start eind februari.

Tekst: Luc De Leenheer

Foto’s: Volley Vlaanderen