Kristof De Loose: “Aantal coacheslicenties gestegen in Vlaanderen”

Volleymagazine duikt even de trainerswereld in. Vanuit Nederland kwamen er immers berichten dat het niet zo goed gaat met de NVVO. Het aantal leden bij de ‘Nederlandse Vereniging van Volleybal Oefenmeesters’ daalt en dat brengt zelfs het bestaan van deze vereniging in gevaar.

In België zijn de signalen gunstiger. De aanpak onder leiding van Kristof De Loose, verantwoordelijke voor trainersopleidingen en -bijscholingen bij Volley Vlaanderen, verschilt wel tegenover de werkwijze bij onze noorderburen.

Jaap Boom, de steeds energieke voorzitter van de NVVO, wil voor zijn nakend afscheid – en dat heeft niets te maken met de huidige toestand – voor nieuwe impulsen zorgen.

“We stellen daadwerkelijk vast dat het ledenaantal achteruit gaat. We hadden 1400 leden, nu tellen we er maar een duizendtal. We hebben inderdaad reeds moeten nadenken over de ondergrens. Wat is nog toelaatbaar? Wanneer de cijfers spectaculair blijven zakken en er slechts 750 leden overblijven, dan komen we niet meer uit onze kosten. Het gewaardeerd vakblad voor volleybaltrainers “VolleyTechno” dreigt dan te verdwijnen. De NVVO staat ook in voor de bijscholingen, dat kan dan ook niet meer bekostigd worden.

We constateren bovendien dat de leden die afhaken vooral 65-plussers zijn. Dat zijn allemaal bekenden want zij zijn al lang lid van de NVVO. Maar zij komen op een leeftijd waarop zij vinden dat het voor hen welletjes geweest is en dat jongeren het moeten overnemen. Het aantal nieuwe trainers is echter te beperkt. Er is te weinig jong bloed.

We kennen de toestand en we zijn volop met de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) aan het onderzoeken hoe we deze situatie kunnen verbeteren. Er is een positieve samenwerking. Er wordt opnieuw energie gestoken in de ledenwerving. Men was op dat punt een beetje ingedommeld. Er moeten nieuwe gezichten bijkomen.

Er komen impulsen om zich als trainer te registreren. Want er zijn uiteraard veel meer trainers, die wij nog niet als lid op de kaart hebben staan. Heel het coronaverhaal maakt het allemaal niet eenvoudiger, maar we gaan ons voluit inzetten voor de noodzakelijke upgrade.

Die nieuwe stimulansen en het trainerscongres rond het WK volleybal, volgend jaar in Nederland, worden mijn laatste kunststukjes voor de NVVO. Ik neem afscheid als voorzitter van de vereniging. Ik ben een paar dagen verwijderd van mijn zeventigste verjaardag. Ik ben nog met zo veel zaken bezig. Ik mag niet in de valkuil trappen dat ik te veel inspanningen blijf doen en daardoor minder tijd heb voor mijn gezin.

Eind januari komen we met de Nederlandse federatie bij elkaar om alles op punt te stellen voor dat WK-congres. Met een internationale topcoach als spreker en met evenementen erbij zal dit een grote aantrekkingskracht krijgen voor trainers uit Nederland en België, en waarom ook niet uit Duitsland of andere landen. De NVVO bestaat in 2022 trouwens veertig jaar. Dat jubileumjaar willen we gepast vieren met nieuwe initiatieven. Clubs worden gestimuleerd om als ‘superclub’ samen te werken met andere verenigingen uit dezelfde regio.

Opleiding is één zaak, een diploma is een ander ding. Dat is een opdracht van de federatie. In functie van de bijscholingen – waaraan een licentieverlenging verbonden is – blijft de NVVO een belangrijke rol spelen. Voor de trainersopleidingen in VT 2 en 3 (voor lagere afdelingen) blijven de clubs verantwoordelijk. Onder begeleiding van bevoegde trainers. Voor de topcursussen VT 4 en 5, bedoeld voor trainers die werken op een hoger niveau, is de bond verantwoordelijk. Ik ben ervan overtuigd dat we de curve opnieuw in de juiste, opwaartse richting kunnen omkeren.

Belgen kunnen trouwens ook lid worden van de NVVO. Surf naar

https://www.nvvo.org/lid-worden/ Wanneer je lid bent, kan je het laatste hokje, rechts bovenaan met ‘Volley Techno’ aanklikken en je hebt een overzicht van de uitgebreide database van alle vorige nummers van VT. Met informatie over alles wat met volleybal te maken heeft. Jeugd, top, verslagen van clinics, voeding, beachvolleybal, oefenstof, enzovoort. We hebben zelfs een rubriek met kant-en-klare filmpjes erbij gestoken. Erg boeiend en interessant. Wanneer je – als vertegenwoordiger van een club – lid wordt, kan je al deze informatie doorgeven aan alle trainers – van de hoogste categorie tot de allerkleinsten. Daar wordt heel jouw vereniging beter van.”

In België loopt het blijkbaar vlotter en mag er zelfs van een positieve trend gesproken worden. “De trainersfederatie zoals vroeger bestaat niet meer”, merkt Kristof De Loose op. “Vanaf 2004 bestaat er de verplichting om te mogen coachen met een juiste licentie. Het aanbod voor de opleiding is uitgebreid en bovendien – dat is ook belangrijk – op maat van het niveau waarin je als trainer geïnteresseerd bent.

In Volley Vlaanderen werken we met coachlicentie A – B en C en coachlicentie J. We nemen de jeugd als voorbeeld: de jeugdlicentie is ingevoerd voor alle jeugdreeksen behalve de U11 2-2 competitie. Het is laagdrempelig, je hebt wel minstens één bijscholing per jaar nodig.

Ook Start2Volley clinics en bijscholingen van VTS-plus komen in aanmerking voor de J-licentie. Eens je een diploma hebt (uitgereikt door de Vlaamse Trainers School), kan je die nooit verliezen.

Een licentie daarentegen (daar is Volley Vlaanderen voor verantwoordelijk) blijft niet levenslang geldig. Die moet ieder jaar vernieuwd worden. Het aantal licenties is gestegen, het aantal leden niet. De coachlicentie loopt perfect parallel met een VTS-diploma. Coach A vereist een trainer A-diploma, Coach B een trainer B-diploma, coach C een initiator diploma en voor een coachlicentie J is zelfs geen diploma noodzakelijk.”

“We hebben voor een totaalpakket gezorgd”, verduidelijkt het hoofd van de trainersopleidingen en -bijscholingen, die ook in het buitenland een gegeerd spreker is.

“De Vlaamse Trainersschool (VTS) en Volley Vlaanderen zijn gelinkt naar elkaar. Het organiseren van webinars betekende een grote stap voorwaarts.

Trainer word je via Volley Vlaanderen en voor die aanvraag betaal je een bijdrage. Vroeger, in het oude systeem van de trainersfederatie, kreeg je een vermindering voor de entreegelden wanneer je als lid een bijscholing volgde. Nu zit alles in eenzelfde pakket via een abonnementssysteem. Dat is helder, het gaat duidelijk vlotter.”

Tekst: Walter Vereeck

Foto’s: CEV en Nevobo