Vernieuwd Ligabestuur pakt uit met ambitieus tienjarenplan

De oude Liga is niet meer, leve de nieuwe Euromillions Volley League, geleid door nieuwe gedreven leiders. Zij hanteren een verfrissende visie op het naderende seizoen 2021-2022 en willen het volleybal in ons land verder uitbouwen tot een modern en  aantrekkelijk concept, inspelend op de technologie van nieuwe communicatiemiddelen.

Over één en ander praten we met twee Leuvense kleppers: nieuwe voorzitter Luc Haegemans en ondervoorzitter Bart De Smet. De versbakken nieuwe CEO Marie De Clerck komt later aan bod.

Een beknopte situatieschets.

De heren Philippe Boone en Marc Spaenjers legden hun functies neer, respectievelijk als voorzitter en als CEO of ‘general manager’ van de Liga, in oktober 2020. Francis De Nolf, praeses van landskampioen en bekerwinnaar Knack Roeselare, was zo vriendelijk om het roer ‘ad interim’ over te nemen. Hij deed dat met verve tot in juni van dit jaar. In die maand werd Leuvenaar Luc Haegemans door de algemene vergadering van de Liga verkozen om de fakkel van Francis De Nolf over te nemen als voorzitter van de raad van bestuur. Daarin zijn de acht topklassers met één mandataris per club vertegenwoordigd.  In de algemene vergadering resideren twee mandatarissen per club. Bart De Smet fungeert als ondervoorzitter met zijn ‘copain de route’ en goeie vriend Luc. De Wevelgemse schepene Marie De Clerck stapt part-time mee in het verhaal als nieuwe general manager.

Een kort portret van de nieuwe voorzitter Luc Haegemans.

Luc (67) woont in het centrum van Leuven en verdiende zijn strepen als secretaris-generaal van BNP Paribas Fortis. Hij vervult sinds 2015 verscheidene bestuursmandaten. Zowel bij vennootschappen in de profitsector (Brussels Airport, Fortino Capital, Brouwerij Westmalle) als in de non-profit sector (Belgisch Nationaal Orkest, Warande, Microstart).

Eén capaciteit van de man is bijzonder belangrijk voor de Liga. Haegemans kent de volleybalsport door en door. Hij speelde bij het tweede team van Sipico Leuven (ploeg van het Sint-Pieterscollege) aan de pass. Hij was vanaf 1980 veertien jaar voorzitter van de club, werkte mee in 1994 aan de fusie met Valken Haasrode Leuven, was tot 1997 nog co-voorzitter van de fusieploeg Volley Haasrode Leuven, tot Jan Goedhuys het voortouw nam. In verloop van de daaropvolgende jaren sloten  x-aantal clubs uit Groot-Leuven aan bij de eerste fusie. Eerst Simavo Wilsele en Red Star Leuven (mannen) en tenslotte VC Heverlee. De nieuwe cluster is gigantisch uitgedeind tot een mastodont van 750 leden en veertig ploegen. En heeft toppers als Dennis Deroey, Simon Van de Voorde, Hendrik Tuerlinckx, Stefaan De Brabandere en Robin de Bont voortgebracht.

Luc Haegemans: “Ik heb het volleybal met de paplepel meegekregen. Eerst als speler en later als voorzitter. Ik wil mijn bestuurservaring graag ten dienste stellen van het ambitieuze toekomstplan van de Belgische volleybaltop. Ik leg de klemtoon op de goede sfeer tussen de Ligaclubs. Ik ervaar een positieve ‘vibe’. Ja, een fijne medewerking krijgen, dat is altijd aangenaam. Het budget draait rond 400.000 euro, ietsje meer dan voorheen. Voor de toekenning van licenties is er in essentie weinig veranderd. Een driekoppige commissie (Phllip Berben is gestopt) waakt over de procedure. Die is een beetje verstrengd. In die zin dat wij ook cijfers zullen opvragen tijdens het seizoen. Anderzijds willen we veel soepelheid tonen, mocht een ploeg uit eerste nationale willen stijgen.”

We geven ook een inkijk in het engagement van Bart De Smet, de ondervoorzitter van de Liga en de vertegenwoordiger van VHL Haasrode-Leuven in de Liga. Hij kwam al eerder aan bod in Volleybalmagazine. Onze lezers kunnen dat interview vinden via de zoekfunctie op www.volleybalmagazine.be

Bart De Smet is net als de nieuwe voorzitter een duizendpoot.. Hij studeerde wiskunde, actuariële wetenschappen en bedrijfskunde aan de KU Leuven. Hij zat samen met Luc Haegemans in het bestuur van voetbalclub OH Leuven. Als aanvulling op het artikel in Volleymagazine geven we mee dat Bart De Smet actief is voor bedrijven in Groot-Britannië en verzekeringsactiviteiten in negen landen: in o.a. China, Thailand, Maleisië, India en Vietnam. Tot voor kort ondernam hij 160 vliegtuigreizen per jaar.

Uit de massa van zijn activiteiten lichten we er een vijftal uit, waarvoor hij zich engageert.

Bart De Smet: “Het gaat om de muziekzaal ‘Depot’ in Leuven (180 concerten per jaar) en De Warande (vereniging voor Vlamingen in Brussel, samen met voorzitter Luc). Het gaat om mijn functie als voorzitter van de Raad van Bestuur bij de groep Delorge (autogroep met zetel in Hasselt), ECS (containers in Zeebrugge) en bij Youthstart (elk jaar wordt een duizendtal jongeren getraind voor hun instap in een job). Ik ben ook voorzitter van de Raad van Bestuur van Ageas en voorzitter van het VBO. Ik zit bijv. ook samen met Luc in de coöperatieve vennootschap  met de naam ‘Tweeperenboom’  in Winksele, actief in de sociale sector.”

Andere vraag: de vorige top van de Liga botste geregeld met de federatie. Jullie gaan een andere richting uit.

Bart De Smet: “Ja. Ik stop liefst geen energie in wat niet goed gaat of gegaan is, wanneer ik denk dat er geen toegevoegde waarde te vinden is. Er waren veel spanningen, er werd oorlog gevoerd in de media, dat weet iedereen. Federatie en Liga waren niet altijd ‘on speaking terms’. Maar gekrakeel is nooit goed voor een organisatie. Let wel: wij voelen niet de behoefte om na te trappen naar de vorige bewindslieden. Zij hebben goed werk geleverd, maar ze hebben zelf de stap teruggezet  Wij hebben gekozen voor een nieuw elan. De nieuwe Liga drukt op de button ‘samenwerking’, veel amicaal overleg. Elkaar de duivel aandoen, is volstrekt zinloos. Ik ben trouwens iemand die altijd vooruit kijkt.”

Luc Haegemans: “Wij reiken de hand naar de federatie. Wij willen resoluut samenwerken met voorzitter Guy Juwet van Volley Belgium en met Geert De Dobbeleer, algemeen directeur van Volley Vlaanderen. Met de FVWB Fédération Volley Wallonie-Bruxelles willen we eveneens een positief contact. Met als grote doel het Belgisch volleybal te laten uitgroeien tot een boeiende topsport in eigen land en in Europa. Ik duim nu voor een spannende competitie. Misschien mogen zes van acht ploegen uitkijken naar een plaatsje in de play-offs.”

Zijn jullie allebei momenteel actief bij VHL Volley Haasrode Leuven?

Bart De Smet: “Ik wel. Ik ben lid van het bestuur. Zonder een speficieke functie. Ik zoek, zoals iedereen in de wereld, naar sponsoring. Ik vertegenwoordig de club in de Liga. Gekke dingen moet je van mij niet verwachten. Ik probeer nooit naast mijn schoenen te lopen. Thuis werd gehamerd op respect voor iedereen. Ik onderhoud goede relaties met de stad Leuven. Zo hebben we nu een promofilmpje gedraaid samen met het stadsbestuur i.v.m. onze derde Europese campagne. Voor het eerst in de CEV Cup in Sportoase op de Philipssite tegen Budva uit Montenegro. Dit na twee keer de achtste finales in de Challenge Cup. Op 17 november verwachten we tot 3.000 supporters, die gratis toegang krijgen. Bij winst volgt een Griekse tegenstander. Met de aanwerving voor drie seizoenen van Matthias Valkiers en Hendrik Tuerlinckx kunnen we pieken. Hun présence straalt prima af op onze jeugd.”

Luc Haegemans: “Ik ben bij VHL lid van de adviesraad. Ik heb geen impact op beslissingen binnen de club. De adviesraad is meer bedoeld als klankbord voor het bestuur.  We werken elk jaar mee aan een groot businessevent. In februari 2020 schreven bijv. meer dan 600 zakenmensen in voor een topsessie in de Brabanthal. Eddy Merckx, Patrick Lefevere en Johan Museeuw behoorden tot de gasten. Door corona ging het event dit jaar virtueel door, opnieuw met meer dan 600 deelnemers.”

Wat zijn heel specifiek ‘hot items’ voor de Liga?

Luc Haegemans en Bart De Smet:

“1. Er is natuurlijk het gegeven van COVID-19. Daarvoor moeten we een ‘policy’ ontwikkelen, dus afspraken maken. Alle clubs zitten op dezelfde lijn. Elke persoon die de zaal betreedt, moet een attest COVID-safe of een ander gunstig testbewijs kunnen tonen. Als er op dat vlak iets verandert, kunnen we altijd een aanpassing doen.”

2. De competitie verdient een normaal verloop. Zonder geruzie, zonder horten of stoten. Met als pittig detail: sinds 1994 waren Roeselare of Maaseik altijd landskampioen. Beide tenoren gaan er mee akkoord dat het gerust een keer een andere club mag zijn. Die uitdager moet zich dan uiteraard eerst wel  bewijzen.

3. We willen met de Liga in fases vooruit. Van acht naar tien tot twaalf ploegen. Hoe willen we dat precies bereiken? Hoe kunnen de clubs evolueren naar grotere budgetten? Misschien willen we ook denken aan een speciale bekercompetitie, buiten de eigen nationale beker, met ploegen uit Nederland, Duitsland en Noord-Frankrijk.

4. De Liga moet ‘tools’ aanreiken voor verdere professionalisering, verjonging van het publiek en van clubbesturen, meer fanbeleving, meer volk in de zaal, meer interactie via ‘social media’, meer TV-covering en aandacht in de geschreven pers, opwaardering van de competitie met meer spankracht. Zo kunnen clubs grotere budgetten genereren, zodat ze meer kunnen doen dan vandaag het geval is.

5. De Liga heeft bij Sportizon, een poot van Golazo, een studie laten maken over het potentieel en de zwaktes van de Liga.  “Wij als Liga hebben dan zelf een tienjarenplan uitgeschreven, een visie op de toekomst. Wat is prioritair? Welke items geven we de absolute voorrang? Hoe kunnen we budgetten opkrikken In de sponsoring? Zelf hebben we een nieuwe driejarige deal met EuroMillions, op dat vlak zitten we ‘safe’. Wij moeten kordaat inzetten op digitale sportbeleving. Zodat jongeren (maar ook ouderen) ‘highlights’ van wedstrijden kunnen bekijken op hun smartphone of tablet. We spelen in op moderne trends, omdat jongeren een heel andere manier van sportbeleving willen beleven.”

Is het een denkpiste dat jullie over sommige materies toch autonoom zeggenschap willen uitoefenen? Hoe ver kan dat gaan?

Haegemans en De Smet: “Het verhaal is eenvoudig: alle partijen in volleyballand hebben elkaar nodig. Liga en federatie moeten het algemeen belang dienen. Wij halen veel positieve energie uit een goede samenwerking, waarbij het clubbelang moet wijken voor het grotere geheel. Via de Topsportschool bouwt de federatie aan getalenteerde jeugd. Die kan na het middelbaar uitzwermen naar de clubs. Best interessant.

Op hun beurt zijn die clubs de voedingsbodem voor de nationale ploeg: de Red Dragons. Bij de federatie willen we alleszins inspraak over de organisatie van de competitie (eventueel hervorming), het negociëren van cao’s, overleg bijv. over spelersvergoedingen bij de Red Dragons.

We hebben in de Beker van België de afschaffing van het systeem van reekshoofden bekomen. De Ligaploegen moeten nu vroeger instappen. Ook willen we overleg over de aanpak van de pandemie en mogelijk ook enige inspraak in de nationale ploegen. Is er een tendens om een competitie over de grenzen te organiseren? De samengeperste overbelaste kalender is al jaren een oud zeer. We zouden ook meer clubs willen uit Wallonië of uit Brussel. Eén ding staat vast: wij raken totaal niet aan de reglementen. Die vallen helemaal onder de bevoegdheid van de federatie.”  

Leuven lijkt wel het epicentrum, dus de navel van de volleybalsport te worden?

Onze beide gesprekspartners: “We willen het niet protserig van de daken schreeuwen. Maar Leuven heeft het statuut van Europese sportstad. Dat is niet niks. We verwijzen naar voetbal OH Leuven, VHL Haasrode Leuven volley, topbasket Bears Leuven, de hockeyploeg in hoogste afdeling, atletiekclub Daring Leuven en de schitterende organisatie van het onlangs sensationele WK wielrennen op de weg. De stad Leuven kan veel adelbrieven voorleggen. Wij willen als Liga ook dergelijk positief elan ontwikkelen. Niet overhaast. We zijn geen beeldenstormers. We kiezen voor een beredeneerde aanpak, zonder zotte kuren of andere fratsen.”

* * *

Samenstelling Raad van Bestuur van Liga mannen

Voorzitter: Luc Haegemans

CEO: Marie De Clerck (operationele manager, digitalisering, communicatie)

Ondervoorzitter Bart De Smet

Secretaris: Rudi Brison

Financiën: Lieven Van der Wulst

Competitieleider: Julien Van Brusselen

Acht clubvertegenwoordigers:

Knack Roeselare: Dirk Specenier

VC Greenyard Maaseik: Dieter Leenders

Lindemans Aalst: Pascal Debels

Decospan Menen: Pascal Segers

Tectum Achel: Joos Gysen

Caruur Gent: Piet Van Kerkhove

VHL Haasrode Leuven: Bart De Smet

VBC Waremme: Pierre Honnay

Tekst: Leo Peeters

Foto’s: Bart Vandenbroucke, Liga