Ivan Vermeiren: “Knokken om te overleven in club met bijna 900 leden”

Het zijn harde tijden in de sportwereld door het vieze beestje COVID-19. Het volleybal ontsnapt als indoorsport niet aan het afgrijselijke virus. Wat zijn de hete hangijzers in deze akelige periode en hoe kan een club toch een positieve toekomst uittekenen? In die optiek interviewden we voorzitter Vermeiren van Hollebeekhoeve Volley Noorderkempen. Met 877 leden (569 vrouwen en 308 mannen), de grootste club van het hele land.

Alle clubs zonder onderscheid zullen zich wellicht herkennen in het verhaal, hoe Ivan Vermeiren en zijn team de crisis ervaren en trachten te overwinnen. De lieve man toont zich uitermate weerbaar. Opgeven staat niet in zijn woordenboek. “Het is bang afwachten. Maar we knokken aan 200 procent om de club te laten overleven. Ik hoop dat alle clubs volgen, want Noorderkempen wil met iedereen solidair zijn. We doen er samen alles aan om onze toekomst veilig te stellen.”

Even schetsen: Hollebeekhoeve Volley Noorderkempen is ontstaan in 2013 uit de fusie van drie clubs in de Turnhoutse regio: VC Vosselaar (hal Diepvenneke), VC Vlimmeren (hal De Pegger) en VC Fram Merksplas (hal ’t Hofeind). De nieuwe club draait op een budget van 100.000 euro. Het gefusioneerde trio heeft haar eigenheid behouden in het dorp, zeker in de jeugdwerking. Met in de drie hallen de organisatie van een ‘volleybalspeeltuin’ voor de allerjongsten. Elke pijler steunt dus nog altijd op een eigen lokaal beheer en Ivan Vermeiren stuurt het geheel aan via een alles overkoepelend bestuur. Blijkbaar een succesformule, want er is uitbreiding op komst.

Klein weetje: VC Vosselaar speelde in 2008-2009 in de Liga A. Oud-international Wannes Rosiers en bij de vrouwen de zussen Britt en Elien Ruysschaert zijn bekende Vosselaarse uithangborden. Ze hebben hun eerste stappen gezet bij VCV. De huidige topteams van VC Hollebeekhoeve zijn de mannen in eerste nationale met coach Joost Weltens en de vrouwen ook in eerste nationale onder hoede van oefenmeester Eric Van Drom. Door het enorme aantal leden lanceert Hollebeekhoeve liefst 76 ploegen inclusief recreatie en G-Sport, in competitie. Naamsponsor Hollebeekhoeve is een internationaal vermaard zuivelbedrijf met export naar alle uithoeken van de wereld. “Spijtig”, stelt Ivan Vermeiren,”dat we onze nieuwe naamsponsor, op de kop getikt in 2020, en ook de andere steunende bedrijven geen ‘exposure’ kunnen geven. We denken hard na hoe we dat zullen goedmaken.”

Welke grote problemen ervaren jullie op dit ogenblik?

“Als warme club hebben we alle lucratieve activiteiten moeten annuleren. Helaas, helaas! We leven zwaar met de vinger op de knip. Sommige kosten moeten toch betaald worden. Het is niet zo dat we onuitputtelijke reserves hebben opgebouwd. Integendeel. Bij ons dit seizoen geen ‘Hollandse avond’ met Heineken en broodjes kroket, geen winterBBQ, geen inbreng van ons blauwe smurfenlegioen, geen familie- of kersttoernooi, geen quiz of fuif of tapbeurten in het Sportpaleis en de Lotto Arena. Geen jaarlijkse fietstocht aan ‘De Schakel’ in Merksplas, geen jeugd-wafeltoernooi of blacklight toernooi. En onze cafetaria is gesloten. Heel erg allemaal. Ik praat over een immense aanslag op onze clubkas. Dat zal elders ook het geval zijn.”

Zo zijn alle financiële bronnen buiten de sponsoring opgedroogd? De geldschieters aanspreken, ligt bovendien ook zeer moeilijk.

“Ja, dat is zo. De gevolgen van corona zijn bijzonder groot. Maar de club toont haar veerkracht. We hebben ons vastgebeten in een ontbijtverkoop, een stickerboek, een sinterklaasfeest via Facebook en de verkoop van paaseitjes via afhaal.  Weldra volgt in het voorjaar onze altijd succesrijke verkoop van narcisbloemen in Vlimmeren. Er is financieel één grote rem: omdat er niet gespeeld mag worden, vind ik het weinig diplomatisch om facturen naar onze sponsors te sturen. Dat lijkt me totaal ongepast. We gaan dat niet doen en we zullen de problemen grondig met hen doornemen. Ik vrees dat we het impact van sponsoring (veel bedrijven zitten zelf in de problemen en bouwen af) nog lang zullen voelen.”

Er zijn leden die hun lidgeld graag terugwillen. Ook een probleem?

“Heel zeker. We moeten ook dat aspect bestuderen, hoe we dat op een meest gunstige manier kunnen oplossen. Het eenvoudigste zou zijn, dat de competitie (heropstart aangekondigd op 15/01/2021, maar dat is een zeer groot vraagteken…) misschien beter volledig nu meteen al stopt. Een kruis erover. De betaalde lidgelden kunnen we dan inzetten voor volgend seizoen.”

Toch zeg je: de jeugd wil haar energie kwijt en hoopt nog te spelen. Liefst zo snel mogelijk.

“Dat is mijn wens en die van onze bestuursleden bij de jeugd. Je kan voor jongeren zeker een veilige uitzondering opzetten. Ze zijn minder vatbaar. Dus moeten we dat los zien van problemen met senioren. De grote massa spelers, met Merksplas als leverancier op kop, is bij ons -18. We hebben ook youngsters in de Volleybalschool enz….   Misschien kunnen al die tieners wél nog beperkt van start. Onze jeugdvoorzitter Jef Vinckx en onze clubcoördinator Jan Weyns (foto) staan paraat als het zover komt. We zijn al vijf jaar, met input van het Jeugdsportfonds, een vijfsterrenclub en al drie jaar de beste jeugdclub van Vlaanderen. Alle spelertjes willen zich bewijzen en staan te trappelen, hé. Maar iedereen, stel u voor, op kosten van de club testen, neen, dat gaat niet.”

Eén van de zorgen is de verschillende regelgeving per gemeente. Maar jullie gemeentelijke overheden tonen gelukkig veel bereidwilligheid en zijn het volleybal genegen.

“Ja, die verschillen per zone, dat is een probleem, omdat we actief zijn op drie locaties. Dit geldt niet voor elke club, maar voor ons duiken er per gemeente lichte verschillen op. Niet abnormaal. Dat is soms lastig te vertalen naar de leden: dit mag hier niet, dat mag daar wél. Ik heb dan ook aangedrongen om een uniforme lijn te hanteren. Vanaf 5 januari zouden er nieuwe instructies volgen. Versta me niet verkeerd: het voorgaande is geen kritiek, wel opbouwend bedoeld. We krijgen enorm veel steun. Ik geef een voorbeeld: ecologisch wilden we als clubs iets doen om die duizenden plastic flessen te bannen, die spelers op een volledig seizoen meebrengen naar onze sporthallen. De drie gemeenten gaven een ‘go’ voor het idee en sprongen snel mee op de bres. Zo hebben ze speciale watertapinstallaties geplaatst in de sporthallen. Knap hé, die bijdrage aan het milieu. Weg met al dat plastic. Wijzelf als club hebben daar bovenop aan al onze leden een drinkbus cadeau gedaan. Die kan ‘aan de tap’ gevuld worden. Bovendien: elk team heeft gratis een eigen drinkbushouder ontvangen. Voor ons een uitgave van zowat 10.000 euro. Een aantal teams werden ook in nieuwe kledij gestoken. Koken kost geld.”

Je verwacht ook meer uniformiteit bij de beherende sportieve niveaus. Een heldere regelgeving.

“Ja, ook dat vind ik een probleem: klaarheid, duidelijkheid, rechtlijnigheid. Ik merk dat overheidsbeslissingen regelmatig met elkaar botsen: federaal, Vlaams, provinciaal, gemeentelijk. Daarbij komt nog eens de soms diverse aanpak van de beherende sportieve instanties. Ik bedoel dan de lijnen vanuit de Belgische federatie, de Liga, Volley Vlaanderen en de provinciale en gewestelijke (ver)bonden. We kunnen hun ideeën niet overal gelijkmatig uitrollen en dat maakt de aanpak en uitwerking niet eenvoudig. Ik beklemtoon wel één ding: we prijzen ons zeer gelukkig, dat Volley Vlaanderen duidelijke instructies verspreidt. Ook bijvoorbeeld Volley@Home is een leuk initiatief om spelers thuis in beweging te houden. We kunnen stellig rekenen op steun van het Noodsportfonds van het ministerie van Sport. Daar ben ik zeer dankbaar voor. Ik weet ook dat het ministerie leningen wil toestaan tot 1 miljoen euro aan een rente van 1%. Maar dat lijkt me meer materie voor de topclubs in de Liga A. We gaan zeker geen put maken en diep in het rood gaan, dat vind ik veel te gevaarlijk. Het is nu gewoon ‘alles of niets’ om te overleven. Geld lenen, hoort daar niet meteen bij in Liga B. Dan zou je tot negen jaar lang moeten afbetalen. Dat is te riskant.”

Ander zwaar pijnpunt: de regering denkt aan de afbouw van 6.000 euro onbelast bijverdienen voor trainers en andere vrijwilligers?

“Oei, ja. Die aangekondigde fiscale ingreep op vergoedingen voor gratuite vrijwilligers is een zeer delicate materie. Het vrijwilligerswerk brokkelt zo al af en nu wil men die mensen plots dat belastingsvoordeel niet meer gunnen. Nochtans was dat onbelaste bijverdienen bedoeld, specifiek als steun aan de amateurclubs. Afwachten hoor, wat er uit de bus komt. De juiste beslissing is nog in onderhandeling. Politiek zijn er opties en beloftes. De zaak is echter nog niet uitgeklaard. Uiteraard hoop ik iedereen in onze bestuursploegen aan boord te houden.”

Anderzijds geef je de raad om creatief om te gaan met de crisis?

“Ja, ik hoop dat vele clubs die extra veerkracht vinden. Wij proberen creatieve oplossingen te bedenken met hulp van sociale media zoals Facebook en Instagram. Omdat we ‘operationeel’ niet veel kunnen doen is er veel tijd  vrij gekomen. Zo buigen we ons als bestuur over onze structuur, ons organigram met functieomschrijvingen en onze website, die in januari 2021 in een nieuw kleedje wordt gestoken. We bespreken en we beraden ons bovendien over allerlei ideeën om onze sponsors in dit rampjaar alsnog ‘in de picture’ te zetten. Zo dringen we bij onze leden aan dat ze hun aankopen bij de sponsors doen.”

Jullie zien brood in een stevig beachprogramma in de zomer.

“In de hoop dat de vaccinatie van de bevolking in 2021 met rasse schreden vordert. In Merksplas en in Vlimmeren beschikken we al over mooie terreinen. Alles is prima geregeld. De gemeente Vosselaar wil deze zomer graag een bijkomende geste doen om een moderne beach-installatie uit te bouwen. Ik vind dat belangrijk  om de ‘volleybal-microbe’ (sic) zo te verspreiden. We staan zeker niet stil, we wanhopen niet. Ik stel graag dat ik over een zeer sterk team van medewerkers beschik. Anders was het een utopie om zoveel ploegen in competitie aan gang te houden. Dat is te danken aan een schitterende jeugdwerking. Ik zie andere clubs trouwens niet als concurrenten maar als gesprekspartners om naar ‘het normale’ terug te keren. Begin januari zullen we zeer belangrijk nieuws vrijgeven over de opstart van nog meer samenwerking. (lacht) Momenteel kan ik er nog niks over kwijt.”

Voorzitter Ivan Vermeiren en VC Hollebeekhoeve Volley Noorderkempen rechten de rug. Ondanks de crisis blijft de club geloven in haar missie. Omdat er niet gespeeld wordt (alleen volgt een ranking in Liga A voor verdeling van Europese tickets, maar nergens anders zijn er kampioenen, stijgers of dalers), kan er van officiële zijde gedacht worden aan een gedeeltelijke return van de administratieve kosten, aansluitingskost, inschrijvingsgelden voor competitie en bekertoernooien, inbreng voor Start2Volley en verzekeringskosten.

Ivan Vermeiren: “Ik denk dat alle amateursclubs op een vorm van een ‘creditnota” zitten te wachten. Alle beetjes helpen om clubs te ondersteunen in hun ‘struggle’ voor het voortbestaan. Ik geef graag optimistische wensen mee. Ik durf hopen dat het volleybal geen leden verliest en dat alle spelers in het land, zonder veel ‘drop-out’, over enkele maanden hun hobby weer in alle gretigheid willen oppikken. Dat ze hun geliefde sport trouw zijn gebleven. Corona zal, willen of niet, moéten wijken. In onze gelederen is de volleybalhonger alleszins groot.”

Tekst: Leo Peeters

Foto’s: Ivan Vermeiren en Hollebeekhoeve Volley Noorderkempen