Liga A mannen: met of zonder Axis Guibertin?

De twee voorrondes van de Beker van België zijn geloot en worden gespeeld op zaterdag 19 en dinsdag 29 september. Ook voor de Vlaamse beker is al een eerste wedstrijdrooster geprogrammeerd. Zie www.volleyscores.be De Liga A plant de eerste speeldag in het weekend van 26 en 27 september. Voorlopig circuleren er enkele grote onzekerheden: het impact van de Corona crisis, met vrees voor een tweede golf. Plus een ander probleem: met hoeveel teams – acht of negen – wordt de interclub in de Liga A afgewerkt. Of Axis Guibertin, kampioen in Liga B, al dan niet mag promoveren naar het topniveau, zit in de eindfase van een definitieve beslissing.

Licentiecommissie: njet

In elk geval is een aangetekende brief verzonden naar Axis Guibertin. Met de melding dat de club voorlopig gebarreerd is voor Liga A, omdat niet voldaan is aan de voorwaarden van toelating, die onderzocht zijn door de licentiecommissie. Het clubbestuur kan zich met zijn bezwaren wenden tot het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) en nadien eventueel tot de burgerlijke rechtbank. Met dien verstande dat burgerlijke rechtbanken zich meestal ‘onbevoegd’ verklaren, omdat een sportbond, ook in het volleybal, eigen specifieke en interne Liga-statuten hanteert. Binnen drie weken of sneller zou een definitieve beslissing vallen. De benaming Liga B is overigens weggevallen, die reeks heet voortaan eerste nationale. Als Guibertin niet mag stijgen, moet de kalender in eerste nationale (die blijkbaar klaar is, nvdr.) meteen hertekend worden. Onder Liga A zijn er zowel bij de mannen als de vrouwen drie nationale reeksen ingevoerd: eerste, tweede en derde nationale. Bij de vrouwen wordt DV Hasselt na een winnende juridische procedure toegevoegd aan derde nationale C.

Licentievoorwaarden

Niet in brede kringen bekend: daarom een toelichting van de licentievoorwaarden. Een club moet dan drie fases doorlopen.

***

Eerste fase voor het bekomen van een licentie ’onder voorbehoud’

Documenten in te dienen in mei bij Nathalie Dubois, referendaris van de licentiecommissie met Philip Berben (juridisch expert) en William Van Aerde (financieel expert)

X Verklaring op eed dat de club zijn deelname in Liga bevestigt

X Verklaring op eed dat de club op 15 augustus en 15 december de gevraagde documenten zal bezorgen

X Verklaring op eed dat de club de statuten en het huishoudelijk regelement van de Liga zal respecteren

X Verklaring op eed dat de club geen schulden heeft bij Volley Belgium, Vleugel en Liga

X Verklaring op eed dat de CAO zal gerespecteerd worden

Indien alles oké

Op voorstel van de licentiecommissie wordt de ‘licentie onder voorbehoud’ goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 31 mei.

!! Axis Guibertin heeft de eerste fase tot vandaag niet met gunstig gevolg doorlopen.

Tweede fase

In te dienen documenten tegen 15 augustus bij de licentiecommissie

X Attest van het Sociaal Secretariaat dat de club bij de RSZ is ingeschreven met referentie naar PC223

X Bewijs dat men een ongevallenverzekering heeft afgesloten

X Kopie van de reeds afgesloten overeenkomsten met ALLE spelers en coaches (ook voor amateurs)

Derde fase

In te dienen documenten tegen 15 december bij de licentiecommissie

X Attest RSZ tweede kwartaal lopend kalenderjaar en attest Sociaal Secretariaat

X Attest BTW tweede kwartaal lopend kalenderjaar

X Bewijs betaling lonen en vergoedingen aan spelers en trainers tot 01 december (ook voor amateurs)

X Jaarrekeningen vorig kalenderjaar

***

Testing, VIP, social distance

Het annorama voor de Liga A is zo goed als op punt gesteld. Het schema gaat begin volgende week naar de clubs en zal daarna snel geofficialiseerd worden. COVID-19 kan natuurlijk bij een ‘tweede golf’ nog zwaar huishouden in de concrete afwikkeling van de competitie. Volleybal is een intense sport. Met veel balcontact, heel veel zweet- en speekseldruppels en nog meer veegtoestanden. Zo wordt het aspect ‘testing’ erg belangrijk. Ziek (speelverbod!) of niet ziek, dat is een wereld van verschil. De voetbalbond heeft 650.000 euro voor veil voor een zeer uitgebreide ‘testing’. Bedrag dat in het volleybal nooit kan worden gehoest.

Ander heikel punt is het toegelaten publiek: met slechts 200 of in beste geval 400 gevulde zitjes valt voor de clubs een omvangrijk deel van de inkomsten weg. Ook VIP en catering zijn door het virus aan strikte regels en aantallen gebonden. ‘Social distance’ is op het terrein moeilijk toe te passen, zeker in de blokkering. De ‘high five’, contact met de ploegmaats na elk gescoord punt, wordt wellicht verboden.

Competitieformat

In de Liga A bij de mannen blijft de competitieformule van afgelopen seizoen behouden. Na de reguliere fase volgt de play-off fase (1 versus 8, 2-7, 3-6 en 4 tegen 5) in een ‘best of three’”. De vier winnaars spelen de fase Champions Final 4, de vier verliezers de fase Challenge Final 4. Telkens in round robin over zes wedstrijden. De nrs. 1 en 2 van de Champions Final 4 kampen tot slot in een ‘best of five’ voor de Belgische landstitel. “Of er in Liga A een daler is of niet, is nog niet beslist”, aldus de Liga. “Doel is alleszins om op termijn mogelijk uit te breiden tot tien clubs.”

Europese tickets

De inschrijvingen voor de Europese bekercompetities kunnen gebeuren tot 1 augustus. Het is niet de Liga maar Volley Belgium dat beslist wie in welke beker mag aanzetten. Met voorlopig twee tickets voor de lucratieve Champions League, het meest aantrekkelijke uithangbord. Mooi verwoord door manager Pascal Debels (Lindemans Aalst): “Wij willen met de volle steun van het stadsbestuur van Aalst zeker Champions League spelen. Dan ben je heel goed op tijd zeker van zes wedstrijden: drie thuis en drie uit. Dat rooster is veel gemakkelijker te plannen en uit te werken dan de losse matchen in de CEV Cup en de Challenge Cup.”

Alleszins tonen BDO Haasrode Leuven en Tectum Achel interesse om naar het Europese front te trekken. Decospan Menen besloot eerder al zich niet in te schrijven.

Lindemans Aalst, Knack Roeselare en Greenyard Maaseik lobbyen met Volley Belgium en met steun van de Liga voor drie Belgische tickets in de Champions League. Eén ticket meer dan normaal voorzien. Het is wachten op de Europese bond CEV, maar België zou een goede kans maken op drie vertegenwoordigers op het hoogste Europese niveau. Mogellijk moet de derde ploeg eerst starten in de voorronde.

Antwerpen beker cup finale Lindemans Aalst – Knack Roeselare : foto VDB / BART VANDENBROUCKE

Greenyard Maaseik houdt er een ander standpunt op na i.v.m. de ‘eindstand’ 2020 van de vervroegd afgebroken competitie, die werd beëindigd zonder toekenning van de landstitel. Het standpunt van Greenyard Maaseik: “Lindemans Aalst lijkt op het eerste gezicht een punt te hebben voor een CL-ticket. De ‘laatste tussenstand’ die je van het voorbije seizoen terugvindt, is die van zaterdag 8 februari, na de reguliere competitie (d.i. vijf weken vóór de beslissing tot stopzetting van de EuroMillions Volley League). Aalst staat daar inderdaad aan de leiding. Maar in de vijf weken daarna is nog heel wat gebeurd. Na de reguliere competitie vond immers de hoogst belangrijke volgende fase van de competitie plaats: de kwalificatieronde (play-off 1-8, 2-7, 3-6 en 4-5). Haasrode-Leuven staat vandaag in die fameuze reguliere ‘laatste stand’ van 8 februari nog te blinken op een knappe vierde plek, maar het is wel degelijk Tectum Achel dat in de daarop volgende fase aan de haal ging met het felbegeerde ticket voor de Champions Final 4. Achel eindigt dus sowieso voor Haasrode-Leuven. Volgens ons het beste bewijs dat de ‘laatste’ rangschikking niet deugt en na de play-off ronde achterhaald en van nul en generlei waarde is. De échte laatste tussenstand, half maart, op het moment dat de EuroMillions Volley League werd stopgezet, oogt veel minder spectaculair (of net veel spectaculairder, ’t is maar hoe je het bekijkt): vier teams (Achel, Roeselare, Aalst en Maaseik) staanelk met nul punten te trappelen om aan de Champions Final 4 te beginnen. En Achel – na de reguliere competitie vijfde, 20 punten achter Aalst – zou op die eerste speeldag eventueel zomaar de leiding kunnen grijpen. Kortom: de nulstand van 15 maart is de enige echte láátste tussenstand, nietdie van 8 februari.”

Zo ziet Greenyard Maaseik geen enkel argument om bij deze gelijke nulstand één club voorrang te geven. De leidersplaats na de reguliere competitie leverde dit seizoen sowieso geen enkel voorrecht op: geen vrijstelling van kwalificatieronde (zoals vorig seizoen), geen puntje voorsprong bij de start van de play-offs met 4, zoals enkele jaren geleden. “Bovendien bogen wij op enkele tientallen jaren ervaring op het Europese topniveau.”

Lindemans Aalst verspreidde ook zijn standpunt: “We kunnen jullie het volgende meegeven: al zijn we niet uitgeroepen tot landskampioen, wat in basketbal en voetbal wel is gebeurd met de ‘toevallige’ nummer 1 bij moment van stopzetting van hun competitie… komend seizoen zal volley Lindemans Aalst deelnemen aan de Champions League. We kregen onlangs goedkeuring van de CEV om deze wedstrijden te spelen in onze eigen zaal Schotte. Dat was het signaal voor bestuur, sportieve staf en Stad & Sport AG Aalst om er voluit voor te gaan.”

Bij slechts twee CL-tickets staat de deelname van Knack Roeselare niet ter discussie. De Knack-garde haalde in de afgelopen editie de kwartfinales.

Deelnemers in Liga A (onder voorbehoud):

Mannen (8 teams): Lindemans Aalst, Knack Roeselare, Greenyard Maaseik, BDO Haasrode Leuven, Tectum Achel, Caruur Gent, Decospan Menen en VBC Waremme. (mogelijk + Axis Guibertin).

Vrouwen (9 teams): Antwerp, LVL As-Tongeren, VDK Gent, Saturnus Michelbeke, Asterix Avo Beveren, Oudegem, Hermes Oostende, Tchalou en Charleroi.

Tekst: Leo Peeters
Foto‘s: Bart Vandenbroucke