Bewegingsschool in de training aanbieden tot bij jongvolwassenen

Op de dag van de EuroMillions Cup Finals organiseerde Volley Vlaanderen verschillende inspiratiesessies met heel veel interesse vanuit de clubmiddens.

Henk Vanden Herrewegen, expert in het jeugdvolleybal, gaf een gemotiveerde uiteenzetting rond ‘Hoe de elementen van de Bewegingsschool opnemen in de training van jongvolwassenen’.

Wat stellen we vast?

Momenteel, en dan trappen we een openstaande deur in, zijn de motorische vaardigheden van de Belgische kinderen fel verzwakt. Vanden Herrewegen haalde enkele oorzaken aan.

Onze kinderen hebben minder vrije tijd omdat er zoveel impulsen zijn waaraan ze moeten voldoen vooral door de digitale communicatie. Daarenboven is de omgeving beperkter om spontaan te spelen en te ravotten. Vrije ruimtes zijn verminderd en veiligheid beperkter door de verhoogde verkeersdrukte.’

De spreker legde zelfs iets meer nadruk op de maatschappelijke situatie. ‘Momenteel zien we dat in het onderwijs het aantal uren LO heel beperkt is. Ook in de sportclubs gaat men te snel over naar sportspecifieke trainingen. De algemene motorische ontwikkeling zou langs om meer voldoende aandacht moeten krijgen.’

We starten te snel met de sportspecifieke training bij de jeugd, waardoor de algemene motorische ontwikkeling onvoldoende is.

En de gevolgen zijn…

Hoe vreemd het misschien ook klinkt, door de beperkte algemene motorische vaardigheden zal de atleet meer problemen hebben met het aanleren van de verschillende technieken voor de gekozen sport!’ Door een betere motorische vaardigheid zal de atleet in de volgende periode van de sportcarrière veel vlotter nieuwe technieken kunnen aanleren. In elke sporttak ziet men regelmatig nieuwe specifieke vaardigheden ontstaan. De goed motorisch gevormde atleet is daar beter op voorbereid.

Mogelijke oplossingen

Vanden Herrewegen stelt dat men, voor men start met specifieke training, de concepten Bewegingsschool, Multimove en Multiskillz als hoofddoel heeft.

Eens men start met sportspecifieke training zal men principes en ideeën, of een deel ervan, integreren in het algemeen gedeelte van de training. 

De spreker gaf enkele voorbeelden hoe de trainer/-ster elementen van algemene motorische vaardigheid kan aan bod laten komen.

Wie meer wil ontdekken:
– www.bewegingsschool.be
– www. multinove.be
– www.upvolley.be

Tekst: Luc De Leenheer

Foto’s: BWS Upvolley