Paul Lagae: “We broeden in Limburg op een heel pakket ideeën”

In de meeste reeksen van de Vlaamse regio’s beginnen dit weekeinde de competities in de lagere reeksen. Tijd vond de redactie van Volleymagazine om eens ons oor te luisteren te leggen bij de verschillende Vlaamse provincies. De verantwoordelijken in de diverse comités vroegen we wat voor hen de voornaamste doelstellingen waren voor het komende seizoen en waar zij in het komende seizoen 2019-20 extra aandacht aan wilden schenken. We kwamen tot een aantal merkwaardige en uiteenlopende verklaringen. Vandaag is het de beurt aan

LIMBURG

In de provincie Limburg neemt Paul Lagae de voorzittersfakkel over van Johan Somers. Zo werd half september beslist op de Algemene Vergadering van het KLVV Koninklijk Limburgs Volleybal Verbond. Paul Lagae is heel beslagen in diverse sportieve materies. Hij maakte vele jaren deel uit van het juridisch apparaat van Volley Vlaanderen. PC Limburg broedt op een groot pakket aan ideeën. Overigens werd met Maarten Michiels een nieuwe ambitieuze jeugdverantwoordelijke aangesteld.   

Paul Lagae: “In alle reeksen van onze provinciale competitie wordt vanaf dit seizoen het wedstrijdblad bijgehouden via een ‘app’ op een tablet. Gedaan met het vele schrijfwerk, de mogelijke boetes door onvolledigheden en het plaatsen van streepjes en kruisjes om de rotaties te kunnen volgen. Met enkele simpele ‘clics’ wordt de volledige wedstrijd opgevolgd en zelfs geregistreerd op een centrale server. De inspanningen van de federatie om goed opgeleide coaches te laten werken, gaan ook verder. Clubs uit eerste en tweede provinciale hebben voortaan de verplichting te werken met een coach die de vereiste opleiding en ervaring heeft opgedaan en die gecertificeerd is door de federatie. Op die manier werkt de federatie aan een verhoogd aanbod van goed opgeleide coaches. Op sportief vlak is de komende provinciale competitie een overgangsjaar, gericht op de nakende nationale competitiehervorming. Er zal zo veel mogelijk info gegeven worden aan onze Limburgse clubs teneinde de provinciale competitie in het seizoen 2020-2021 naadloos te laten aansluiten op de nationale reeksen. Enkele vragen moeten inderdaad nog beantwoord worden: in welke reeksen spelen we nog met reserven?  Wie zal stijgen, wie zal dalen?  Dat wordt in de eerstkomende weken grondig doorgesproken met onze clubs.”

Er bestaat een beleidsplan ‘Limburg’ voor de kort-lange termijn.

Paul Lagae: “Statutair is bepaald, dat de provincies geen beleid meer kunnen voeren dat afwijkt van het beleid van Volley Vlaanderen. Maar wij hebben wel de ambitie om datgene wat we doen zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren. Ook in dit domein geldt de wet van de digitalisering: minder verplaatsingen naar vergaderingen, meer digitale afspraken. Op die manier kunnen we ‘kostenefficiënt’ werken en de factuur voor de clubs een beetje verlichten. Er is met een rode stift al fiks geschrapt in de kosten-en boetenlijst. Die oefening gaat verder. Onze clubs betalen al een bijdrage aan Volley Vlaanderen. Wat ze nog aan Volley Limburg betalen, zou idealiter enkel de kosten voor de Limburgse beker en voor onze provinciale competitie moeten dekken.”

Welke initiatieven ontwikkelt PC Limburg om meer jongeren naar het volley te lokken?

Paul Lagae: “Maarten Michiels is zopas aangesteld als onze nieuwe jeugdverantwoordelijke. Hij start met een ambitieus plan om veel meer jongens te werven voor onze sport.  Concreet worden aan alle aangesloten jongens van geboortejaar 2008 extra regionale trainingen en interregionale toernooien aangeboden door onze selectietrainers. Op die manier hopen we die jongens te motiveren met extra speelkansen met en tegen leeftijdsgenoten. Hopelijk lokt hun enthousiasme veel van hun vrienden en klasgenoten naar onze sport. De inspanningen voor rekrutering lopen door. Traditioneel spreken onze clubs daarvoor diverse kanalen aan: scholen, sportkampen, vriendjesdagen, demowedstrijden…   De inspanningen van die clubs resulteren hopelijk opnieuw in een bloeiende jeugdcompetitie die op verschillende niveaus georganiseerd wordt. Zo kan elke ploeg tegen zo veel mogelijk gelijkwaardige tegenstanders uitkomen.”   

Nog andere extra focussen?

Paul Lagae: “In samenwerking met Volley Vlaanderen werken we specifiek aan een rekruteringsplan voor scheidsrechters dat vooral steunt op moderne opleidingstechnieken  – digitaal en interactief – en op een doorgedreven begeleiding door ‘ambassadeurs’ in de eigen club.  Zo willen we meer gemotiveerde vrouwen en mannen vinden, die elk op hun niveau wedstrijden kunnen leiden in de eigen club bij de jeugd, in de provinciale competitie of hogerop.”

Tekst: Leo Peeters