Extra toelage voor clubs bij 10 jaar jeugdsportfonds

De start
Tien jaar geleden startte het toenmalige Bloso een project om de sportverenigingen die zich inzetten om de jeugd te laten sporten een financiële ondersteuning te geven. Sportfederaties konden zich inschrijven om het project te leiden binnen hun werking. De Volleybalfederatie stapte natuurlijk enthousiast mee in het project en kon het eerste jaar rekenen op een budget van 120.000€.

Clubs konden in het project stappen en zo via bepaalde criteria een toelage bekomen voor hun jeugdwerking. De bekroonde clubs ontvingen een gouden, zilveren of bronzen label. Gestaag steeg jaarlijks zowel het aantal participerende clubs als het beschikbaar budget.

Het doel
Het doel is om de club kwalitatief te laten verbeteren. Kwaliteit zorgt bijna automatisch ook voor meer leden.
‘Wat we de laatste jaren proberen te doen is zo goed mogelijk feedback geven op hun dossiers. Sinds vorig jaar krijgen ze ook een clubrapport met alle cijfers van het afgelopen jaar qua ledenaantallen, instroom, uitstroom,… We gaan ook regelmatig op clubbezoek. We kaarten dan hun sterke punten aan en ook de zaken die ze nog beter kunnen doen in de toekomst, om zo nog meer kwaliteit aan te bieden. ‘ (Lees verder onder de foto.)

Huidige werking

Het project loopt al sinds 2009, 78 clubs behaalden toen een label. De grootste verandering is de administratieve lastenverlaging. Vroeger werd alles met de post opgestuurd, nu kan alles digitaal. Toen waren er ook een heel aantal verplichte criteria. Om het toegankelijker te maken werken nu we nu niet meer met verplichte criteria. Op de criteria die we zeer belangrijk vinden, zoals gediplomeerde trainers, zetten we veel punten. Enkel de administratieve zaken zoals beleidsplan, jeugdcharter, technische leerlijn en invulblad van de trainers zijn nog verplicht.

‘Voor de toelage tellen we het totaal aantal punten van alle clubs op. Dat delen we dan door het totaal budget. Zo kunnen we berekenen hoeveel 1 punt is. Met het behaalde aantal punten per club kunnen we dan een ranking opstellen en krijgen de clubs een toelage naar gelang het aantal punten dat ze hebben gehaald. We denken dat dit het eerlijkste is om de subsidies te verdelen.’

De toelagen
Door een stijging van het aantal clubs die een label haalden, kon men ook aan Sport Vlaanderen meer subsidies vragen. Met een éénmalige extra subsidie van Sport Vlaanderen mogen wij dit jaar maar liefst 352.000 euro verdelen onder de deelnemende clubs.

Tekst: Luc De Leenheer
Foto’s: Volley Vlaanderen

De nieuwe top-10 van het jeugdsportfonds

1. BVMV Volley Noorderkempen *****
2. Volley Kruikenburg Ternat *****
3. OXACO BVC Antwerpen *****
4. Rembert Torhout Heren *****
5. Vamos Stekene/Sint-Gillis-Waas *****
6. Volley Haasrode Leuven ****
7. KVCR Genk ****
8. Beobank BEVO ****
9. Amigos Van Pelt ****
10. KIVOLA Riemst ****

Meer info en de volledige rangschikking is te vinden op www.volleyvlaanderen.be/jeugd/jeugdsportfonds