Pleintjeswerking voor volleybal!

Waar men in Brazilië op pleintjes de nieuwe Neymars zoekt, trekken Stefaan De Brabandere en Wim Backaert in eigen land op zoek naar de nieuwe Sam Deroo of Britt Herbots. De tijd van enkel basket en ‘wat gaan shotten’ is voorbij. Vanaf nu is Smashvolley dé sport om op pleintjes in de grootsteden te spelen.

Hoe is het ontstaan? Was er een noodzaak?

Mensen hebben nog teveel het idee dat er in de echte stadskernen van onze grootsteden, te weinig plaats is om te volleyballen. Door die perceptie zijn daar ook niet echt volleybalclubs. Maar niets is minder waar. Met dit unieke Smashvolley project trekken we naar die plekken die onbenut lijken. Vorig jaar hebben we het getest in Antwerpen en dat was meteen een schot in de roos. Deze zomer verbreden we de Smashvolley horizon en trekken we onder andere naar Brugge. Voor Volley Vlaanderen is dit enerzijds een innovatief project en anderzijds een hele toffe manier om de jeugdige sporters aan te spreken.

Hoe werkt het project?

Vorige zomer probeerden we dit uit het Antwerpse. Samen met trainers van de omliggende clubs palmden we verschillende pleintjes in. Dit project heeft als grote voordeel dat iedereen kan en mag meedoen, je hoeft helemaal geen volleyballer of volleybalster te zijn. Geen gedoe met paperassen of inschrijven, gewoon aankomen op het pleintje, en meedoen! Er wordt reclame gemaakt via de buurtsportwerking van de stad. Het is zelfs zo een succes dat we dit jaar maar liefst twee jobstudenten hebben aangenomen die ter plekke de begeleiding voorzien. (Lees verder onder de foto.)

In Polen en vele andere Oost Europese landen treft men in bijna alle parken een volleybalveld aan. Ook de speelpleinen van scholen, met o.a. een volleybalveld, zijn tijdens de weekends en vakanties toegankelijk om wat te sporten. Is dat een optie voor het project?

Dromen mag, en dit zou fantastisch zijn, in elk park en elke school een volleybalveld… Al blijven we met beide voeten op de grond. Momenteel kunnen we dit niveau zoals in Polen nog niet aanhalen. Maar dit blijft uiteraard wel het grote doel, zoveel mogelijk kinderen aan het volleyballen of Smashvolley krijgen.

Is er steun vanuit Sport Vlaanderen?

Sport Vlaanderen heeft een specifieke cel Innovatie, zij steunen ons al voor het 2de jaar op rij. De nadruk ligt allesbehalve op het financiële aspect, maar het helpt ons wel vooruit. Zo kunnen we zelf het materiaal voorzien en zijn er twee jobstudenten. Zonder die toelage zou dat allemaal wat moeilijker zijn. Nu kunnen we volleybal wel blijven promoten

Zijn er al concrete acties?

Mede dankzij de buurtsportwerking in Antwerpen, hebben we ook dit jaar een zestal pleintjes waar we wekelijks gaan smashen. We trekken ook naar West-Vlaanderen, meer bepaald naar Brugge. Via de lokale clubs en de stad zullen we daar twee keer in de week Smashvolley aanbieden.

Ook in de hoofdstad, Brussel, zijn er mogelijkheden. Die zijn we momenteel samen aan het bekijken, want daar is maar éénn volleybalclub. Al deze acties zijn gepland voor de vakantiemaanden. (Lees verder onder de foto.)

En zijn de ‘buitenstedelijke’ clubs gretig om mee te werken?

Clubs geven aan dat ledenwerving geen evidente zaak is, de clubs in de omgeving van de steden werken enthousiast mee. Er zijn meer en meer kinderen en jeugd op zoek naar een actieve sport. Met dit innovatieve project hopen wij samen met clubs het maatschappelijk gegeven van jeugdwerking wat kenbaarder te maken en de clubs hier ook bij te helpen.

Wat willen jullie bereiken?

Het nadeel aan buurtsportwerking is dat het zonder gevolg blijft. Net daar willen wij al een stapje verder gaan en de link naar een club leggen. We merken wel dat de mensen en begeleiders iets meer geneigd zijn naar minivoetbal en basketbal. In Antwerpen hebben we echter het geluk dat de verantwoordelijke een ervaren volleybalspeler is. Dat komt ons zeker ten goede. We willen graag zo veel mogelijk jongeren van op de pleintjes in de volleybalclubs krijgen.

Wat hebben jullie vorig jaar bereikt?

Binnen de Singel in Antwerpen hadden we maar liefst zeven pleintjes ter beschikking. In totaal hebben we 55 keer Smashvolley aan kunnen bieden. Het centrum van de stad werd gevuld door maar liefst 750 deelnemers in totaal, dat zijn er ongeveer 15 per activiteit. We kunnen echt wel van een succes spreken.

De bereikte doelgroep situeerde zich tussen de 6 en 16 jaar. We zagen iets meer jongens verschijnen, vooral van allochtone afkomst. Dat is de kracht van het volleybal, alle culturen en kinderen kunnen samen spelen. We kunnen dus wel stellen dat Smashvolley de mensen samenbrengt, we zagen regelmatig ouders verbroederen en supporteren. Ook dat is het fijne aan pleintjes, er is veel menselijk en sociaal contact.

Wat wil je dit jaar bereiken?

Naast Antwerpen en Brugge willen we graag meer steden opnemen in het project, in elke grootstad zou er Smashvolley moeten gespeeld worden. Naast de 70 geplande sessies hopen we daar Brussel nog aan toe te voegen. Het uiteindelijke doel is om deze zomer 1.000 Smashvolley’ers te hebben.

Want geef toe, Volley, it’s a smashing sport!

Tekst: Luc DE LEENHEER

Foto’s: Volley Vlaanderen