Geestig gezond sporten in een ‘warme’ club

Minister Muyters, verantwoordelijk voor sport en die, bij uitbreiding veel aandacht heeft voor de gezondheid van de Vlaming, heeft een nieuw project ondersteund: ‘Geestig gezond sporten’.

Men zou zich kunnen afvragen: ‘Wat wil hij daar mee bereiken?’

Wel heel eenvoudig: dit project wil binnen de sportclubs en bij uitbreiding de hele maatschappij, aandacht vragen voor het psychisch welzijn van jonge sporters.

 

Is daar nu een extra initiatief voor nodig?

Sporten is op zich toch al een weldoende activiteit op fysiek en psychisch niveau.

Beweging is essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid. Bewegen helpt weerstand bieden aan de dagdagelijkse verzuchtingen, het zorgt ervoor dat je met energie en zelfverzekerder in het leven staat. Geestig gezond sporten wil sportclubs oproepen attent te zijn voor de psychische weerbaarheid van sporters want 1 op 3 heeft het psychisch moeilijk! Kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden vinden de weg niet naar de sportclub. Naast de angst alleen te moeten gaan of zich bekeken en beoordeeld te voelen, is de prestatiedruk een grote drempel.

 

Hoe werkt het project?

Dit project richt zich meer specifiek naar jongeren met psychische kwetsbaarheden. Via dit initiatief wil de overheid de sportorganisaties zoals G-sport Vlaanderen, Sporta,… en de sportfederaties zelf aanzetten om voor deze kwetsbare groep een aanbod te creëren of zeker al extra aandacht te schenken in hun werking.

 

Geestig gezond sporten wil helpen een laagdrempelig bewegingsaanbod uit te bouwen met aandacht voor de psychische kwetsbaarheden van kinderen en jongeren. Sensibilisering van de bredere maatschappij – en in het bijzonder de sportclubs – rond het taboe van psychische kwetsbaarheden binnen de sport zal ervoor zorgen dat deze kwetsbare groep meer toegang zal krijgen tot bestaande sportstructuren.

Wat doet het project als ondersteuning?

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid/PassAnt verzorgt coördinatie van het project. Zij hebben een brochure uitgewerkt die beschikbaar is voor iedereen.

Er is GEEN financiële toelage voorzien.

Wel kan elke deelnemende club een beroep doen op drukwerk en ondersteuning in de vorm van uiteenzettingen aan bestuur, trainers en federaties. Momenteel is er 1 fulltimer die deze taak invult.

Er is een ‘charter’ uitgewerkt voor de deelnemers. Zij ondertekenen dat zodat er een zeker engagement is. Dit is een vorm van intentieverklaring .

 

Zijn er al volleybalclubs in het project?

Er zijn momenteel 1200 clubs in Vlaanderen die deelnemen waaronder ongeveer 20 volleybalverenigingen.

Volley Vlaanderen is uiteraard ook in het project gestapt. Hopelijk zet dit artikel aan om meer volleybalclubs in het project te doen stappen.

 

Geestig gezond sporten gaat uit van de eigen kracht en van de talenten van elke sporter. Elke sporter heeft het recht zijn favoriete sport te beoefenen, ongeacht achtergrond of psychische kwetsbaarheid.

Onderschrijf het charter op www.geestiggezondsporten.be.

 

Tekst: Luc De Leenheer