Start2Volley: een nieuwe frisse doorstart voor volleypromotie

Volley Vlaanderen heeft sinds dit jaar een ambitieus project uitgewerkt om volleybal opnieuw een extra duw te geven om de jeugd ‘gek’ te maken van onze sport. Kristof De Loose, nu full time werkzaam in de federatie, vliegt met vol enthousiasme in zijn nieuwe uitdaging. Dus de ideale gesprekspartner om meer uitleg te geven.

Waarvoor staat Start2Volley eigenlijk?

Kristof De Loose: “Sinds 2000 hadden we in de federatie het VIS-project. Dit had ook de doelstelling om onze jongsten meer plezier te geven in het volleybal. Nu hebben we dit project herwerkt en uitgebreid en een meer herkenbare naam gegeven. Het project is nu gericht naar twee niveaus: een onderbouw en een bovenbouw. De onderbouw richt zich naar de U9 tot en met U13. De bovenbouw focust zich op de leeftijden tot U19. We voorzien per seizoen zes bijscholingen voor de begeleiders: vier voor de onderbouw en twee voor de bovenbouw.

Voor elke clinic hebben we een pakket oefen- en spelvormen voorzien die de deelnemers kunnen meenemen en toepassen in hun club. Nieuw in het project is dat nu deze pakketten voor iedereen beschikbaar zijn op onze site. Dus ook de niet-deelnemers kunnen ze raadplegen en aanwenden. Buiten de documentatie hebben we ook de Start2Volley-toernooien 1-tegen-1 waar de kinderen hun geoefende spelvormen kunnen spelen. Zij vinden plaats in elke provincie en dit op verschillende plaatsen. Deze zijn nu ook specifieker georganiseerd voor de leeftijden.” (Lees verder onder de video.)


Wat wil Volley Vlaanderen bereiken met dit project?

“Start2Volley heeft als doel de volleybalsport toegankelijker te maken voor een breder publiek. Het past zo in de beleidsfocus van laagdrempelig sporten. We streven ook naar een betere ondersteuning van de startende trainer door o.a. het vrij beschikbaar stellen van de oefen- en spelvormen.

Volley Vlaanderen wil basiscursussen organiseren om ouders en beginnende trainers/coaches de beginselen van het volleybal bij te brengen. Het is GEEN concurrentie voor de VTS-cursussen die we blijven promoten.”

Wat is nu de meerwaarde om de bijscholingen te volgen als de documentatie beschikbaar is op de website?

“Men zou inderdaad kunnen denken: nu hoef ik me niet meer te verplaatsen. Alles vind ik terug op de site van de federatie. Maar op de bijscholingen geeft de docent andere oefen- en spelvormen. Meer zelfs, de docent gaat direct in op de concrete vragen van de aanwezigen en zal zo oefen- of spelvormen tonen als oplossing voor de gestelde vraag.

Hier zal dus geen voorgedrukte syllabus van bestaan, juist omdat de docent ‘à la carte’ werkt. De coaches met een coachlicentie kunnen de clinics ook aanstippen als erkende bijscholing. Dus ook een pluspunt.“ (Lees verder onder de foto.)

“Tijdens de clinic werkt de docent uitsluitend op de directe noden van de aanwezige deelnemers.”

 

Heeft Start2Volley meer in petto?

“Waar vroeger de Steunpunttrainingen als apart aanbod voorzien waren, zijn ze nu opgenomen in Start2Volley.”

Wat is er nu veranderd t.o.v. het vroegere VIS-project?

“Het VIS-project was echt wel een zeer goed initiatief, maar wel klaar om zich aan te passen aan de huidige tendensen in onze maatschappij en sport. Buiten dat het nu het hele gamma van de jeugdwerking ondersteunt, zijn er verschillende organisatorische aanpassingen. De Start2Volley-toernooien zijn anders ingevuld. We werken nu meer naar de spelvorm: 1-1. De doelgroep is dus specifieker, ook kleiner. Maar het geeft een voordeel dat de aanwezige kinderen meer kunnen spelen. We hebben nu ook toegelaten dat de clubs ‘buiten’ hun provincie kunnen aansluiten. Het aanbod is nu echt provinciaal overschrijdend. Zo kunnen de clubs zelfs kiezen om eventueel dichterbij een clinic of toernooi te volgen.” (Lees verder onder de foto.)

“De organisatie is provinciaal overschrijdend, waardoor de deelnemer de verplaatsing kan beperken.”

 

Het oude VIS-project heeft 15 jaar gelopen. Heeft men daar cijfers van wat de impact was op de instroom van nieuwe jonge leden?

“Het lijkt me wel logisch dat er een positieve impact zou geweest zijn. Maar concrete cijfers… neen, geen idee.”

We hebben toch enkele cijfers gevonden. Het aantal jeugdleden van Volley Vlaanderen is op vijf jaar tijd (december 2010 over december 2015 tot december 2017) gestegen van 15.276 over 17.911 tot 21.170.

Meer info op: www.start2volley.be

Tekst: Luc De Leenheer

Foto’s: Kristof De Loose, Start2Volley