“Een stijging van 25% deelnemers aan de Jeugd Champions League”

Wie dacht dat alleen het voetbal een Champions League kan presenteren, heeft het even mis voor. Er is natuurlijk ook de Champions League Volleybal voor topteams, maar Volley Vlaanderen heeft sinds enkele jaren ook een heuse competitie voor talentvolle jeugdploegen. Zij strijden tijdens de schoolvakanties om de titel ‘het beste talentvolle team’.

Danny Lyssens, voorzitter van de jeugdcommissie, heeft de fakkel overgenomen van de bedenker Swa Depelchin om dit in goede banen te houden en verder uit te werken.

Hoe werkt de competitie?

Danny Lyssens: “We spelen de Vlaamse Jeugd Champions League in toernooivorm over 3 periodes.Deze toernooien vallen in de vakantieperiodes: herfst-, kerst- en paasvakantie. Alle deelnemende ploegen engageren zich voor de 3 toernooien. Een forfait voor één periode, of voor een kwalificatietoernooi of voor een manche impliceert een algemeen forfait.

Een vast patroon van de competitie-indeling is niet vooraf te bepalen daar dit afhankelijk is van het aantal inschrijvingen. Het aantal ingeschreven ploegen per geslacht en per jeugdcategorie zal dus het verloop bepalen. De jeugdcommissie werkt, gebaseerd op het aantal inschrijvingen, een formule uit met als voornaamste regel: zoveel mogelijk speelgelegenheid voorzien voor alle teams. Men speelt met een principe van kwalificaties en nadien ‘manches’. In de kwalificatie kan men zich kwalificeren voor de manches. In elke periode is er een kwalificatie en een manche. Op basis van de tussenklassementen, opgemaakt na elke toernooi, kunnen sommigen zich rechtstreeks plaatsen voor de manche van de volgende periode. De anderen spelen opnieuw eerst de kwalificaties.” (Lees verder onder de foto.)

Wie kan eraan deelnemen?

“Er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Enkel dat je minstens één toernooi moet organiseren. Afhankelijk van aantal teams dat men inschrijft, bestaat de kans dat men meer dan één toernooi moet organiseren.”

Is er een prijs voorzien?

“Om de uitdaging extra te maken heeft de jeugdcommissie beslist een beloning voor de winnaar te voorzien. De winnaar over de 3 toernooien, dus met de meeste punten, heeft een rechtstreeks ticket voor Belgisch Kampioenschap jeugd in zijn categorie. Momenteel is er enkel voor U11 nog geen ticket voor een Belgisch Kampioenschap aan verbonden.”

Wat willen jullie bereiken met deze extra toernooivorm?

“Zoveel mogelijk clubs naar een hoger niveau tillen door deel te nemen aan de toernooien. Voor sommige clubs, die een eerste keer meedoen, is het soms ook om ervaring op te doen aan het hogere niveau, om dan het jaar nadien wel met nog betere teams in te schrijven.”

Was er een leemte in het vorige jeugdaanbod?

“Inderdaad, dat klopt wel. In de provinciale competities in Vlaanderen was het verschil tussen een beter team en minder team te groot. Zo waren en zijn er weinig wedstrijden met grote weerstand en daardoor een te laag niveau. De uitdaging voor de spelers/speelsters is dan minder… en de aantrekkingskracht om verder te volleyen ook…

Een beter team heeft er ook niks aan om op 45 minuten een wedstrijd af te werken. De CL-toernooien brengen zeker betere wedstrijden. Vooral in de manches merken we dat het niveau enorm stijgt.”

En wat met IPJOT tornooien?

“Tot nu toe hadden we de interprovinciale jeugdopleidingstornooien (IPJOT) als extra wedstrijden voor de betere jonge atleten.

Er is momenteel geen overlapping omdat IPJOT’s steeds in het weekend doorgaan en de periode mei -augustus ligt buiten de tijdlijn van de Champions League toernooien.

Uiteraard blijft het IPJOT ook nog steeds een hoogstaand gegeven, hier komen de betere selectiespelers aan bod, al zitten deze spelers meestal ook in alle toernooien van de Champions League.” (Lees verder onder de foto.)

Hoe willen jullie verder evolueren?

“Uiteraard willen we verder vooruitgang boeken. Momenteel hebben we (seizoen ‘17-‘18) al 130 ingeschreven teams of een stijging met 25% t.o.v. de vorige seizoenen. Het is ondertussen onze 5de jaargang. Het hoofddoel is uiteraard de kwaliteit bewaren van deze toernooien. En dit seizoen zijn we voor het eerst gestart met U11. Het is onze bedoeling dat we daar in het seizoen ‘18-‘19 ook een ticket voor het Belgisch kampioenschap aan kunnen koppelen. Hopelijk bereiken we een positieve afspraak met het AIF.”

CL klinkt internationaal. Hebben jullie internationale doelstellingen?

“Die naam is gekozen omdat er, zoals in voetbal ook de betere clubs aan kunnen meedoen en wie weet kunnen we echt nog Belgisch gaan. Samen met onze Waalse vrienden volleyen, zou zeker leuk zijn. Momenteel hadden we al zo een vraag gekregen van een Waalse club, dus wie weet…

Verder over de grenzen heen naar Nederland, Frankrijk of Duitsland zijn er nog geen stappen ondernomen. Maar dat zou het inderdaad wel echt meer ‘Champions League’ maken.”

Is er een verwachte inbreng vanuit dit project naar de doelstelling om in 2020 aan 60.000 leden te geraken?

“We kunnen enkel maar goede propaganda maken over heel Vlaanderen, zodat dit ook kan meehelpen om de groei van ons ledenaantal te doen stijgen en zodat dit toernooi echt een naam krijgt over heel Vlaanderen.”

Tekst en foto’s: Luc De Leenheer