“Opnieuw play-offs met vier ploegen in vrouwencompetitie”

Een half jaar geleden werd Claude Holvoet de nieuwe voorzitter van de Liga nationale vrouwen. Hij had toen voor Volleymagazine een aantal doelstellingen voorop gezet. Bij de start van de nieuwe vrouwencompetitie in ons land wilden we wel eens weten wat er van die beloften allemaal terecht gekomen was. Claude klinkt alvast optimistisch.

Eén van de voornaamste doelstellingen bij alle Ligaclubs was de betrachting om een zekere continuïteit na te streven tijdens de komende jaren, zodat ook de mensen die de vrouwencompetitie niet dadelijk op de voet volgen, uiteindelijk toch weten hoe het verder moet. Er waren de voorbije jaren experimenten van play-offs met 6, met 4 en vorig seizoen zelfs met 2 ploegen. Niet dat zulks geen aanleiding gaf tot spannende en hoogstaande wedstrijden, maar we hebben toch beslist om te spelen met een play-offsysteem, waarin de eerste vier ploegen uit de reguliere competitie strijden voor de finale en voor de titel. De winnaar van de play-downs kan alsnog rekenen op een Europees ticket, zodat ook daar de spanning behouden blijft,” vindt Claude Holvoet. (Lees verder onder de foto.)

Je wilde ook werken met verschillende commissies zodat alle clubs zich betrokken voelden…

Claude Holvoet: “Die commissies zijn intussen inderdaad opgestart. Zo hebben we de ‘commerciële commissie’, die moet nagaan of onze vrouwencompetitie iets kan betekenen voor potentiële sponsors. We hebben de ‘commissie competitie’ die dus moet zorgen voor de continuïteit van ons systeem, hoewel we één week vroeger moeten stoppen dan de mannen wegens internationale verplichtingen. En dan is er nog de ‘commissie reglementen’, die vooral zal bezig zijn met de infrastructuur. We willen het niet zo streng maken als bij de mannen, maar we willen de zaken toch iets professioneler aanpakken, de clubs nog beter begeleiden op sommige gebieden en anticiperen op mogelijke problemen die nieuwkomers in de hoogste afdeling kunnen ondervinden.”

Je wilde er ook licentievoorwaarden aan koppelen…

“Zo ver zijn we nog niet en dat kan later nog wel besproken worden.”

Je wilde de drop-out tegen gaan o.a. door een dubbele affiliatie…

“Dat staat wél nog op de agenda voor de komende maanden. Dat staat nog ter discussie, maar het is duidelijk dat de conclusies nog niet van toepassing kunnen zijn voor het lopende seizoen. Er moet daarover niet alleen interne overeenstemming zijn, maar er moet ook over gepraat worden met de verantwoordelijken van de federatie.”

Jullie gingen de persmensen een wekelijks overzicht van de vrouwenliga bezorgen…

“In samenwerking met Ortec is het ook voorzien dat de media wekelijks geïnformeerd worden over de voorbije speeldag, scoutingcijfers inbegrepen.”

Jullie wilden eigen events organiseren, meer publiek aantrekken en meer op tv komen…

Het organiseren van eigen events of toernooien hangt samen met de marketingopdracht van de commerciële cel. Is er plaats en geld om iets dergelijks te organiseren? Nationaal hebben we nog geen tv-contacten gehad, maar het ziet er wel naar uit dat wij meer op de regionale zenders zullen verschijnen. Ik hoop dat we een mooie, spannende competitie tegemoet gaan en dat er een publiek bestaat voor vrouwenvolley, werd al duidelijk tijdens de voorbije play-off-finales met uitverkochte zalen.”

Tekst: Marcel Coppens

Foto’s: Bart Vandenbroucke